Betingelser

Vaksine
Alle katter må være vaksinert for å kunne være hos oss, og vaksinen må være tatt i løpet av det siste året. Vaksinen begynner ikke å virke med en gang, derfor må den være gitt minst 2 uker før levering.

Ingen vaksine beskytter 100% mot sykdom, men vaksinerte katter får vesentlig mildere symptomer på for eksempel katteinfluensa og kattepest enn uvaksinerte.

Vaksinasjonskortet tas med og oppbevares på pensjonatet så lenge oppholdet varer.

Vi anbefaler også å gi ormekur før oppholdet.

Les mer om kattevaksine her.

Kastrering
Alle hann-katter må være kastrert. Det varierer når hannkattene blir kjønnsmoden, vanligvis mellom 6 og 12 måneders alder. Dersom hannkatten din er rundt 6 måneder gammel når den skal være hos oss, bør du snakke med en veterinær i god tid på forhånd om når det er best å kastrere katten. Snakk også med oss om dette hvis du er i tvil.

Vi anbefaler å sterilisere alle hunnkatter også, men det er ikke et krav for å komme på besøk til oss. Hunnkatter blir vanligvis kjønnsmoden ved ca 7-10 måneders alder (men noen så tidlig som 4-5 måneder).

En hunnkatt med løpetid ”maser” ofte mye, spesielt når det er andre katter i nærheten (selv om hannkattene er kastrert). Derfor bør usteriliserte hunnkatter få p-piller hvis de skal være hos oss når de har løpetid. Da slipper både hun og de andre kattene å bli stresset av det.

Løpetiden varer i 4-8 døgn og kommer med 3 ukers mellomrom. Innekatter kan ha løpetid hele året.

Helse og trivsel

Ved mistanke om sykdom hos katten tas den til undersøkelse hos veterinær. Vi har tett kontakt med veterinærene hos AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.

Kostnadene ved veterinærbesøk dekkes av kattens eier. Såfremt det er mulig, tar vi kontakt med eier på forhånd. Katter som trenger medisinering under oppholdet, får dette uten tillegg i døgnprisen.

Dersom en katt blir syk og det er fare for smitte til de andre kattene, har vi 4 bur i en annen del av pensjonatet som brukes som isolat. Vi har lav terskel for å bruke disse dersom en katt for eksempel begynner å nyse. Katter kan bli forkjølet og det smitter lett som dråpesmitte i luft.

Isolatene kan også brukes dersom du har glemt å vaksinere katten i tide. Da kan katten din bo der frem til vaksinen har begynt å virke. Døgnprisen vil da bli noe høyere pga av merarbeidet det medfører (kr 210,- pr døgn).

Kattefôr
Vi bruker tørrfôr fra Royal Canin. Dette er et kvalitetsfôr som de fleste katter liker svært godt. Som standard gir vi fôr beregnet på innekatter, da dette gir litt mindre lukt på avføringen. Katter som er yngre enn 12 måneder får Kitten, og eldre katter som kanskje har litt problemer med tennene får Aging.

Vi har mange typer fôr i butikken vår, og hvis en katt spiser lite prøver vi ut forskjellige typer til vi finner noe som faller i smak. Vi fører skjema hver dag over hvor mye hver katt spiser og drikker, for å være sikker på at alle får i seg tilstrekkelig. Noen katter reagerer på stress med å spise lite eller ingenting, og dette fanger vi opp. Vi bruker både kokt fisk og andre go’saker for å stimulerer apetitten til de småspiste.

Eget fôr kan medbringes, men gir ingen reduksjon i pris. Hvis du ønsker at katten din skal få våtfôr regelmessig kan du ta det med. Ellers får de fleste det en gang i blant som ekstra kos. Kattene har fri tilgang på mat og vann hele døgnet. Alle bur blir reingjort hver dag, og da får kattene påfyll av mat og friskt vann.

Trivsel
Alle kattene får sitt eget bur der de har en plass å ligge, dokasse og mat/vann.
Vi setter gjerne inn en trehule eller reiseburet sånn at katten kan få helt fred og føle seg trygg i buret. Om natten er kattene i buret sitt, sånn at vi er sikker på at vi får sett hver eneste katt hver dag. Da får vi kontrollert at katten er frisk og har det bra.

Om dagen får de fleste kattene ha burdøren sin stående åpen, sånn at de kan velge å gå ut i fellesområdene og i luftegårdene. Kattene skjønner at de er på nøytral grunn der ingen har revir, og derfor går de fleste fint sammen. Men katter er ikke flokkdyr, så det er viktig at de har godt med plass rundt seg. Derfor har vi bygget store luftegårder med mange muligheter til å være i fred.

Når en katt er hos oss for første gang følger vi veldig godt med når de tar sin første tur ut av buret. Noen føler seg trygg på situasjonen med en gang, mens andre trenger lengre tilvenning.

Ta gjerne med et teppe eller en korg/seng som katten har satt sin lukt på. Det kan øke trygghetsfølelsen hvis katten er litt engstelig for nye omgivelser.

Ansvar

Risiko
Kattene er hos oss på eiers risiko. Alle katter kan bli syk eller skadet både hjemme og når de er på kattepensjonat. Vi har rutiner for å begrense muligheten for skader og for å fange opp sykdom, men kan ikke holdes ansvarlig dersom katten likevel skulle bli syk eller skadet under oppholdet.

Sikkerhet
Kattepensjonatet er tilknyttet alarmselskap med utrykning. Vi har videoovervåkning og direkte brannvarsling til Sector Alarm.

Vi kontrolleres jevnlig av Mattilsynet og følger alle deres retningslinjer.

Mattilsynets rapport
Mattilsynet fikk et godt inntrykk av pensjonatet. Det er høy standard med gode  løsninger og rutiner. Det er godt tilrettelagt for de kattene som får gå fritt, dette med tanke på ulike rom og avdelinger, luftegård og mulighet til å klatre. Vi fikk inntrykk av at pensjonatet har god kunnskap om kattens behov, og at de prøver å imøtekomme dette under oppstallingen. Pensjonatet er praktisk utformet og det er utarbeidet gode rutiner for de ansatte. Mattilsynet vurderte at dyrevelferden var godt varetatt under tilsynet.